Skip to content

Trường ĐH CNTT xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên Trường

Sáng ngày 09/6/2020, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức họp hội đồng xét miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội; cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dành cho sinh viên khuyết tập; hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Học kỳ 2 năm học 2019-2020.