Skip to content

Trường ĐH Công nghệ Thông tin tiếp đoàn giảng viên và sinh viên ĐH Saga (Nhật Bản)

Từ ngày 23/02 đến 26/02/2020, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã đón đoàn giảng viên và sinh viên đến từ ĐH Saga, Nhật Bản. Tại các buổi làm việc, UIT và ĐH Saga  đã lần lượt giới thiệu về trường, trình bày các hướng nghiên cứu và ứng dụng của giảng viên, sinh viên 2 Trường.
Đồng thời, ĐH Saga cũng tiến hành phỏng vấn sinh viên UIT cho chương trình trao đổi sinh viên sắp tới tại Nhật Bản.