Skip to content

Từ ngày 23/03/2020 thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào Trường

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra ngày càng phức tạp Trường sẽ thực hiện đo thân nhiệt kể từ ngày 23/03/2020

Để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh cho cộng đồng. Sinh viên khi đến liên hệ các đơn vị có thể gửi email nếu muốn hỗ trợ online.

Khi cần thiết phải đến trường liên hệ vui lòng thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch.