Skip to content

Từ ngày 27/7/2020 sinh viên UIT mang khẩu trang khi liên hệ/học tập tại Trường

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ bản thân và cộng đồng, kể từ ngày 28/7/2020, Sinh viên phải ĐEO KHẨU TRANG khi đến Trường và trong suốt thời gian học tập, thi, liên hệ tại Trường.

Sinh viên nên trang bị khẩu trang trước khi đến Trường, có thể sử dụng khẩu trang y tế, khẩu trang vải, ...

Tất cả Sinh viên Trường phải thực hiện việc đo thân nhiệt khi vào Trường và phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch tẩy rửa.