Skip to content

Tuổi trẻ UIT hướng đến diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”

Thực hiện thông báo số 183-TB/TĐTN-BTG.ĐN về việc tham gia Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hoạt động của Đoàn giữa đồng chí Bí thư thứ nhất TW Đoàn và các đồng chí đại diện cho các Đoàn cơ sở, nay BTV Đoàn Trường thông báo đến các bạn Đoàn viên, thanh niên UIT hướng đến diễn đàn bằng cách đặt câu hỏi trực tuyến thông qua đường liên kết, cụ thể:

Các bạn đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi thông qua đường link: https://doithoai.doanthanhnien.vn (các câu hỏi được đặt xoay quanh chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên)

Các UITer ơi, chúng ta hãy cùng hướng về diễn đàn và chúc cho buổi diễn đàn diễn ra

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0Pc5LXYLcZWYKMYzYBXP6McHheqH6uJxmguPMsvXKPgv5JH6KnG8ZXUcxE5Be2rKhl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin