Skip to content

Tuyển cộng tác viên - Ban học tập khoa Hệ thống Thông tin 

Để đánh dấu sự đổi mới trong hoạt động của ban học tập, Đoàn - Hội Khoa Hệ thống Thông tin quyết định xây dựng 1 Fanpage chính thức để săn sóc chuyện học cho các bạn sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin nói riêng và UIT nói chung.

Để hoạt động của ban học tập diễn ra tốt hơn, ban học tập quyết định tuyển Cộng tác viên - Ban học tập khoa Hệ thống Thông tin:

  • Đối tượng: Sinh viên năm nhất, năm 2 tại UIT.

  • Thời gian: Từ 12/10/2021 đến hết ngày 16/10/2021.

Thành phần:

  • Bộ phận Design

  • Bộ phận Học tập

  • Bộ phận Content

Link đăng ký tuyển cộng tác viên Ban học tập Khoa Hệ thống Thông tin xem tại: https://bit.ly/3mRqxjI

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/BHTHTTT

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin