Skip to content

Tuyển dụng giảng viên, trợ giảng khoa Hệ thống Thông tin

Khoa Hệ thống Thông tin phụ trách đào tạo:  

-  Chương trình sau đại học ngành Hệ thống Thông tin 

- Chương trình đại học ngành Hệ thống thông tin và ngành Thương mại điện tử

Khoa với 03 Bộ môn: 

- Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

- Bộ môn Hệ thống thông tin thông minh 

- Bộ môn Thương mại điện tử

Khoa Hệ thống thông tin đang có nhu cầu tuyển dụng: Giảng viên và Trợ giảng 

Mô tả công việc, tiêu chuẩn và thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://www.uit.edu.vn/tuyen-dung/khoa-he-thong-thong-tin

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.khoahttt/posts/pfbid021A4YF44WPbDdMH4ptJjf41t6qRdwvWAont2B9DcPDu7vCcuccFrkykbQTEcJUtALl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin