Skip to content

Tuyên dương các sinh viên đạt Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu

Trường Đại học Công nghệ Thông tin chúc mừng các bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt. Đây là danh hiệu công nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bạn trong một năm vừa qua.

Xin chúc mừng 2 bạn sinh viên là đạt danh hiệu này trong 3 năm liền:

Nguyễn Thành Luân - khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Nguyễn Thị Lê Vy - khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Chúc mừng 6 gương mặt Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu 

Lê Hoàng Minh Sơn - Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Thị Thục Trinh - khoa Hệ thống Thông tin

Lê Quốc Thịnh - khoa Khoa học Máy tính

Trần Hữu Châu - khoa Kỹ thuật Máy tính

Phạm Ngọc Tâm - khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Nguyễn Thành Luân - khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin