Skip to content

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT - KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

“Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam đồng thời cũng là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Xin chúc mừng các sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông xin đã đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, hoàn thanh 5 tiêu chí trên để trở thành tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện.

Đỗ Đông Chiến - 19520025 - ANTT2019

Đặng Trần Anh Khoa - 19520629 - ANTT2019

Hà Minh Hùng - 19520097 - ANTT2019

Huỳnh Minh Trí - 18520175 - ANTT2018

Kiều Quang Việt - 18521640 - ANCL2018.2

Lê Thị Hồng Ngọc - 18521155 - MMTT2018

Nguyễn Hoàng Long - 18521037 - ATTN2018

Nguyễn Ngọc Huyền - 19521645 - MMTT2019

Nguyễn Trần Hoàng Lợi - 19520152 - ATTT2019

Nguyễn Thị Hồng Phúc - 17520128 - ATTN2017

Nguyễn Thị Lê Vy - 16521852 - MMTT2016

Nguyễn Trọng Tâm - 19522164 - ANTN2019

Phạm Ngọc Thành - 19520958 - ATCL2019.1

Phạm Ngọc Tâm - 18521371 - ATTN 2018

Tăng Hồng Vũ Bảo - 1752027 - ATTT2017

Tô Trọng Nghĩa - 18521150 - ATCL2018

Đoàn Anh Dũng - 19520053 - ATTT2019

Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp khoa sẽ được tổ chức vào lúc 11h30 ngày 15/4/2021 tại phòng C1.08

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin