Skip to content

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyên dương sinh viên đạt  danh hiệu Sinh viên 5 Tốt năm 2019 - 2020. Sinh viên 5 Tốt là danh hiệu minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân ở năm tiêu chí: Học tập tốt - Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt.

Năm 2019 - 2020, trường đã có 90 cá nhân lần lượt đạt danh hiệu cá nhân và tập thể SV5T cấp trường; trong đó: 31 SV5T 2 năm liền; 18 SV5T 3 năm liền; 05 SV5T 4 năm liền, 06 SV5T tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin