Skip to content

TUYỂN THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đội Công tác Xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức tuyển thành viên chính thức cho Đội. Đây là môi trường giúp các bạn sinh viên giao lưu với nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành các chiến dịch tình nguyện. 

Link đăng ký : https://tinyurl.com/yhchhzpc

Thời gian điền link đăng ký : 30/04/2021 - 05/05/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ctxh.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin