Skip to content

Tuyển tình nguyện viện chương trình UIT Green 2020

Chương trình tình nguyện UIT Green 2020 nhằm mang lại những cảnh quan xanh tại UIT do chính sinh viên UIT thực hiện để tăng cường tinh thần bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần tình nguyện xung kích của sinh viên Trường. 

Trong học kì này, UIT Green 2020 sẽ tổ chức xuyên suốt với những hạng mục xanh mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho UIT. 

Rất mong các bạn sinh viên sẽ chung tay vì một UIT Green như ý nghĩa của chương trình này. Các bạn mong muốn tham gia vui lòng đăng ký tại: https://forms.gle/TBguKPAa3d1TDtSE9

Thời gian tổ chức: 8g00, ngày 03/10/2020 (Sinh viên được hỗ trợ vật dụng và ăn trưa)