Skip to content

UIT CAREER DAY 2022 - Thông tin giới thiệu, tuyển dụng của Doanh nghiệp (cập nhật thường xuyên)

Bạn muốn tìm hiểu các doanh nghiệp IT?

Bạn muốn có cái nhìn tổng quan về thị trường nguồn nhân lực?

Bạn muốn có hiểu rõ hơn về môi trường, văn hóa doanh nghiệp?

Bạn muốn tìm cho mình một công việc/ thực tập phù hợp?

Hãy cùng tìm hiểu các doanh nghiệp tài trợ, tham gia UIT Career Day 2022 các bạn nhé!

Apply ứng tuyển thực tập - việc làm hoặc tư vấn CV tại: https://forum.uit.edu.vn/node/556744

Nhằm giúp các bạn sinh viên tự giới thiệu với các công ty tham gia Ngày hội Việc làm UIT Career Day 2022, để được doanh nghiệp gặp gỡ và phỏng vấn ngay tại Trường, sau đó đến hè có thể đi thực tập hoặc đi làm luôn. Phòng CTSV có thực hiện form để các bạn gửi CV tại https://link.uit.edu.vn/CVSummer2022

Chủ động và gửi sớm trước thứ tư sẽ là lợi thế.

Các thông tin của các bạn sinh viên sẽ được bảo mật: chỉ gửi đến công ty mà các bạn sinh viên đề nghị.