Skip to content

UIT CHESS CLUB TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

UIT Chess Club thông báo đến các bạn sinh viên về việc tuyển thành viên Ban chủ nhiệm CLB. Tham gia CLB, các bạn sẽ là người tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, hay bạn cần một nơi để thể hiện các ý tưởng của mình 

Số lượng:

Ban Nhân Sự: 2 người

Ban Truyền Thông : 3 người

Ban Event: 5 người

Chi tiết về quyền lợi và nhiệm vụ: https://bit.ly/3EN2quF

Link đăng ký: https://forms.gle/aKdSoTmdXG5FDfHc9

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 2/10/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UITChessClub

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin