Skip to content

[UIT-CS-Seminar 06] Data Science - Từ học thuật đến thực tiễn

Mời các bạn tham gia seminar với chủ đề: Data Science - Từ học thuật đến thực tiễn. Buổi seminar có sự tham gia của TS. Đặng Quang Vinh, Head of Data Science @ Be Group sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức và trải nghiệm thú vị.

Buổi chia sẻ được tổ chức vào lúc 20:00 ngày  05/11/2021.

Link tham dự: https://link.uit.edu.vn/UIT-CS-SEMINAR-06

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin