Skip to content

UIT - CS - Seminar: Giới thiệu và hướng dẫn tham gia cuộc thi AI Challenge 2021

Câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính tổ chức seminar với chủ đề “Giới thiệu và hướng dẫn tham gia cuộc thi AI Challenge 2021”. 

Thời gian tham gia: 20:00 tối CN ngày 21/11/2021.

Địa điểm: MS Teams (mã: y4opdiw).

Buổi seminar sẽ giới thiệu và chia sẻ một số kinh nghiệm của các thành viên CLB AI đang tham gia cuộc thi: 

Lê Trần Trọng Khiêm - KHCL 2019.3

Lê Quang Hưng - KHCL 2018.2

Trần Doãn Thuyên - KHMT 2018

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin