Skip to content

UIT InSec Lab đã được nhận đăng bài báo khoa học tại Hội nghị Khoa học RIVF 2020

Nhóm nghiên cứu PTN ATTT đã được nhận đăng bài báo khoa học về lĩnh vực an toàn thông tin, điều tra bằng chứng số trên ứng dụng TikTok, tại Hội nghị quốc tế RIVF 2020, khép lại một năm làm việc khá thành công với nhiều bài báo được công bố trên các hội nghị quốc tế.

Thông tin bài báo:
Hoang Khoa Nghi, The Duy Phan, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien and Van-Hau Pham, "Forensic analysis of TikTok application to seek digital artifacts on Android smartphone".
Bài báo tập trung vào khía cạnh điều tra pháp chứng trong ngữ cảnh ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay là TikTok, với mục tiêu phân tích và tìm kiếm những thông tin, dữ liệu tiềm năng trong các tập tin được lưu trữ trên các thiết bị điện thoại thông minh Android có cài đặt ứng dụng này, từ đó có thể cung cấp những chứng cứ có ích cho công tác điều tra, pháp chứng các tội phạm trên mạng xã hội.

Hội nghị RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future) là một hội nghị khoa học uy tín thường niên dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Điện toán và Truyền thông cả trong và ngoài nước. Trải qua 13 lần tổ chức, RIVF đã được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo SCOPUS và ISI Web of Science. Năm 2020, Hội nghị RIVF lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại TP HCM.

Nhóm nghiên cứu UIT InSec Lab cùng TS. Phạm Văn Hậu