Skip to content

UIT KẾT NỐI số 8 với chủ đề: "Khám phá ngành An toàn thông tin - Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu" 

Tiếp tục thành công của những số trước, chương trình UIT kế nối số 8 với chủ đề "khám phá ngành An toàn thông tin - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu"
Chương trình sẽ giải đáp thắc mắc xoay quanh câu chuyện:
- Khám phá thế giới nghề nghiệp của ngành An toàn thông tin, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu 
- Tại sao cần phải An toàn thông tin, An toàn thông tin áp dụng ở đâu
- Thế mạnh của sinh viên UIT
- Nghiên cứu Khoa học - nhiệm vụ trọng tâm của Khoa trong thời gian sắp đến
- Vai trò của các phòng thí nghiệm, nghiên cứu trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên 
- Giải lưu với Đại sứ sinh viên #UIT về những hoạt động, trải nghiệm trong đời sống sinh viên tại UIT.
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4/2021.


Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/TuyenSinh.UIT/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin