Skip to content

UIT RUN OVER YOURSELF

UIT Run Over Yourself là cuộc thi chạy được Câu lạc bộ Sách và Hành động trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Cuộc thi là một sân chơi dành cho những người có sở thích chạy bộ. Đây là môi trường tốt giúp các bạn sinh viên hình thành được thói quen rèn luyện sức khỏe, vượt qua bản thân, chinh phục thử thách.

UIT Run được quản lý thông qua hệ thống Strava. Mỗi sinh viên đăng ký tối thiểu 20km đối với vận động viên nam và 15km đối với vận động viên nữ. 

Thời gian ghi nhận quãng đường chạy từ 23/11 - 7/12/2020.

Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/o1dm1x

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin