Skip to content

Vinh danh sinh viên đạt điểm số cao nhất - Bảo vệ KLTN ngành Khoa học Dữ liệu khóa 2018

Tối ngày 13/01/2022, buổi Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp ngành Khoa học Dữ liệu khóa 2018 đã diễn ra thành công với nhiều kết quả đáng mong đợi từ những đề tài xuất sắc của các nhóm sinh viên. Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin được chúc mừng sinh viên đã xuất sắc nhận được điểm số cao nhất từ Hội đồng Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vừa rồi.

Xin được chúc mừng nhóm sinh viên:

Nguyễn Thị Thanh Kim

Huỳnh Khải Siếu

Đề tài: Nhận Dạng Chuỗi Ý Kiến Cho Phân Tích Cảm Xúc Dựa Trên Khía Cạnh Bình Luận Điện Thoại Thông Minh Trên Tiếng Việt

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt, ThS. Nguyễn Đức Vũ

Với điểm số tổng kết là 9,7 cho đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình (Chưa tính điểm cộng của bài báo Hạng B theo quy định).

Trong quá trình thực hiện KLTN này, nhóm nghiên cứu với sự tham gia của Kim và Siếu đã có 02 bài báo được đăng tải tại hội nghị Hạng B. Bao gồm:

SA2SL: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence tại Hội nghị KSEM-2021.

Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese tại Hội nghị PACLIC-2021

️Một lần nữa, xin chúc mừng nhóm Kim và Siếu cũng như là các bạn sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Thông tin, Khóa 2018, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp của mình 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE/posts/2043785432453862

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin