Skip to content

VNU Will Run - đường chạy nghị lực

Đường chạy nghị lực, VNU Will Run 2020 là giải chạy trực tuyến diễn ra 2 năm 1 lần do Ban Cán sự Đoàn và Công Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.  Đây là hoạt động nhằm gây quỹ học bổng "Nghị lực" để trao tặng cho các bạn sinh viên có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Thời gian đăng ký tham gia từ ngày 9/11 – 24/11/2020

Ghi nhận thành tích chạy từ ngày 20/11 – 9/12/2020

Địa điểm chạy: Ở bất cứ đâu phù hợp.

Đăng ký tại website: https://vietrace365.vn/races/race-detail/vnu-w

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin