Skip to content

WannaShare - Thông báo buổi giới thiệu về Toán trừu tượng

Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức wannaShare giới thiệu về toán trừu tượng. Đây là nơi giao lưu, cung cấp kiến thức dành cho các bạn sinh viên.

Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức vào lúc 20h0 ngày 23/4/2021 trên nền tảng Discord.

Link đăng ký: https://forms.gle/LG6sLxXPRSYHtbHa6

Các bạn tham dự chuẩn bị sẵn nháp và bút để làm bài tập (không bắt buộc) để hiểu rõ hơn.

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/inseclab/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin