Skip to content

Winter Season - Chuỗi học thuật An toàn thông tin tháng 11

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin phối với Phòng thí nghiệm An toàn thông tin và Trung tâm An ninh mạng CNSC đã tổ chức chuỗi học thuật An toàn thông tin tháng 11 vào không gian cuối tuần tại InSecLab. Hoạt động hướng tới mục tiêu tạo sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin. 

Nơi đây tạo điều kiện cho các sinh viên thể hiện tài năng, tăng khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức. Winter Season tạo tiền đề cho các cuộc nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực cho các cuộc thi An toàn thông tin ở các cấp độ cao. 

Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/6fcaxa

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin