Skip to content

14 sinh viên nhận học bổng Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19

Chúc mừng 14 sinh viên UIT đã được Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM triển khai học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19

Giá trị học bổng 5.000.000 đồng/suất với tổng số là 350 suất cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre và Khoa Y.

Hình ảnh buổi trao học bổng