Skip to content

Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài “Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng”

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo về việc tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  của nghiên cứu sinh Phạm Thế Anh Phú. Luận án nghiên cứu về về đề tài “Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng”.

Phiên bảo vệ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 25/2/2021 tại phòng E1.1, trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.

Nhà trường trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp. 

Mọi thông tin chi tiết về phiên bảo vệ luận án xem tại: https://bom.to/GNE0o1Of

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin