Skip to content

Chiêu sinh Lớp luyện thi Toeic cấp tốc

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo chiêu sinh Lớp luyện thi TOEIC cấp tốc (2 kỹ năng Listening & Reading) dành cho sinh viên đang hoặc đã học Anh văn 3,4,5. Đây là hoạt động nhằm trang bị bổ sung kiến thức cho các bạn sinh viên trước khi bước vào kỳ thi TOEIC Quốc tế

Giáo viên hướng dẫn với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều khóa luyện thi hằng năm kết quả thi ngoài mong đợi. Do đó nếu sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp cần bổ sung chuẩn đầu ra có thể đăng ký ngay khóa luyện thi này.

Form đăng ký: https://forms.gle/GYm9uSvXYYhyZkrK8

Thông tin chi tiết khóa học sinh viên xem tại đường link: http://www.celuit.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh-khoa-luyen...

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin