Skip to content

Chúc mừng 03 tân học viên cao học nhận giấy khen Hiệu trưởng UIT

Trong kỳ tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2023 vào UIT, có 03 tân học viên trúng tuyển và đạt thành tích cao nhất. 03 tân học viên sẽ được nhận khen thưởng từ UIT như một ghi nhận cho thành tích cố gắng bền bỉ của các học viên. 

Chúc mừng tân học viên:

Lê Trịnh Khánh Duy - Học viên có thành tích trong kỳ tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2023 cao nhất ngành Khoa học Máy tính

Nguyễn Thành Nhân -  Học viên có thành tích trong kỳ tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2023 cao nhất ngành Công nghệ Thông tin

Cao Bá Kiệt -  Học viên có thành tích trong kỳ tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2023 cao nhất ngành Công nghệ Thông tin

Đồng thời, UIT cũng chúc mừng gần 90 học viên cao học đã trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid02T23XNEZCrLCycTpuQjLm8mnW4VBj33iFvBRsFFHy2X2oWN2bUaz1vg7Uuh9j4d43l

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin