Skip to content

Chúc mừng 04 học viên cao học đã nhận giấy khen Hiệu trưởng 

Trong kỳ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022 đã có rất nhiều học viên xuất sắc trúng tuyển vào theo học chương trình Sau đại học tại UIT. Theo đó, Hiệu trưởng Nhà trường đã quyết định trao tặng giấy khen cho 04 học viên cao học xuất sắc có kết quả xét tuyển, thi tuyển cao trong đợt này. 

Về thi tuyển, xin chúc mừng các học viên cao học:

 Đỗ Đặng Thanh Huy (Toán cho máy tính: 9.00, Tin học cơ sở: 9.00, Anh văn: 91.00) (ngành CNTT).

 Đỗ Thảo Hiếu (Toán cho máy tính: 8.50, Tin học cơ sở: 9.00, Anh văn: 80.00) (ngành HTTT).

 Võ Duy Anh Vũ (Toán cho máy tính: 9.50, Tin học cơ sở: 8.00, Anh văn: 92.50) (ngành KHMT). 

Về xét tuyển, xin chúc mừng học viên cao học:       

Nguyễn Xuân Hà (Điểm phỏng vấn 91.00, Anh văn: 91.00) (ngành KHMT).

Đây là niềm vui, là sự khích lệ vô cùng to lớn mà UIT dành tặng cho học viên cao học.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/154808901278325/posts/pfbid02XunhrHb66RV6gHTQ3p2s25K4coK3cUr8VU1sF4FhMtZFMfrSFPd6mjXVKz5fZ87Hl/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin