Skip to content

Chúc mừng bài báo của sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được chấp nhận tại Hội nghị  IEA/AIE 2021.

Các bài báo nghiên cứu khoa học của sinh viên Nguyễn Thành Luân khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin được công bố tại hội nghị khoa học Quốc tế uy tín “Constructive and Toxic Speech Detection for Open-domain Social Media Comments in Vietnamese” tại IEA/AIE 2021, “Identifying COVID-19 Information on Twitter by Combining Deep Learning and Transfer Learning Models” tại WNUT-2020, EMNLP2020. Bài báo với chủ đề  “Cân bằng tốt giữa việc học và hoạt động phong trào để quãng đời sinh viên thật trọn vẹn”.

Ngoài ra, các bài báo như “Xây Dựng Dữ Liệu Và Mô Hình Phân Loại Các Bình Luận TIêu cực Của Khách Hàng Trên Mạng Xã Hội” và “Nhận Diện Tự Động Các Bình Luận Mang Tính Xây Dựng Trên Tiếng Việt” tại Hội nghị Khoa học trẻ và NCS UIT 2020.

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/nguyen-thanh-luan-can-bang...

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin