Skip to content

Chúc mừng bài báo khoa học "Deep learning Approach for Vietnamese Receipts OCR"  được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên có bài báo khoa học "Deep learning Approach for Vietnamese Receipts OCR" được đăng tại hội nghị RIVF.
Bài báo do nhóm sinh viên Bùi Cao Doanh - 19521366- KHMT2019, và học viên cao học Trương Quốc Dũng - CH2001002 thực hiện, dưới sự hướng dân của Th.S Võ Duy Nguyên và TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. 
 Việc trích xuất thông tin hóa đơn thành văn bản đòi hỏi độ chính xác rất cao vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn lưu trữ và phân tích dữ liệu.  Một số loại thông tin trong hóa đơn được quan tâm nhiều như tên cửa hàng, địa chỉ, thời gian, tổng tiền. Để trích xuất thông tin, thông thường có hai giai đoạn: (1) Phát hiện các vùng cho từng loại thông tin, (2) Rút trích thông tin từ vùng phát hiện bằng Optical Character Recognition (OCR). Để trích xuất đầy đủ thông tin, việc phát hiện các vùng thông tin cần phải được đầy đủ và chính xác. Giai đoạn này có tác động mạnh mẽ đến việc nhận dạng văn bản.
Mặc dù có nhiều nghiên cứu nhưng vẫn còn hạn chế do thách thức của dữ liệu như: ảnh chụp nghiêng, xéo, nhăn, cong, chất lượng kém, chữ mờ, mất thông tin, bố cục đa dạng. Nhóm đưa ra đề xuất kết hợp giúp cải thiện kết quả rút trích thông tin dựa trên phương phát hiện đối tượng dựa Faster RCNN + mô hình TransformerOCR trên tiếng Việt.

RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future) - RIVF (Nghiên cứu, Đổi mới và Tầm nhìn cho Tương lai): đã trở thành sự kiện khoa học lớn dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Máy tính và Truyền thông trên thế giới từ năm 2003. Đây là một diễn đàn hàng đầu được thiết kế cho các nhà nghiên cứu và thực hành để khám phá những ý tưởng tiên tiến, thảo luận các vấn đề, chia sẻ kết quả nghiên cứu, xác định các vấn đề mới nổi và thiết lập sự hợp tác học thuật trong các lĩnh vực máy tính và truyền thông khác nhau. Kỷ yêu hội nghị được đánh chỉ mục bởi SCOPUS và ISI Web of Science. RIVF 2021 là lần thứ 15 hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. (http://fit.mta.edu.vn/rivf2021)

Mọi thông tin chi tiết xem tại:  https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin