Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chúc mừng đề tài của sinh viên UIT được chấp nhận tại hội nghị khoa học IEA/AIE 2021

IEA/AIE 2021 là một hội nghị uy tín về các ứng dụng liên quan đến các hệ thống thông minh ứng dụng. Hội nghị lần thứ 34 sẽ được tổ chức  tại Malaysia năm nay.

Đề tài "Constructive and Toxic Speech Detection for Open-domain Social Media Comments in Vietnamese" của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin đã được hội nghị chấp nhận. Đây chính là thành quả sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng, luôn tìm hỏi, học hỏi của bạn sinh viên Nguyễn Thành Luân, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ Thông tin. Bên cạnh đó còn có sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Ths.Nguyễn Văn Kiệt.

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin