Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên đã có báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên với bài báo"VinaFoof21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition" Bài báo do nhóm sinh viên Nguyễn Trọng Thuận - KHDL 2018 (Tác giả chính) Nguyễn Thanh Tường Vi 18521336 - KHDL20118, Nguyễn Quang Thuận - 18521470KHDL2018, Võ Thành Trung Dũng - 18520641- KHDL2018, Hồ Thái Ngọc - 16520825 - PMCL2016 thực hiện, dưới sự hướng dác của Th.S Võ Duy Nguyên, Th.S Nguyễn Văn Kiệt, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Bài báo được xây dựng trên ý tưởng mong muốn xây dựng một ứng dụng trên Smartphone giúp nhận dạng món ăn Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác dựa vào Học Sâu, để giới thiệu và quảng bá ẩm thực đến bạn bè thế giới. Nhóm đã chọn lọc và thu thập hình ảnh 21 món ăn Việt Nam, xây dựng mô hình có khả năng phân loại món ăn. May mắn, những kết quả nghiên cứu ban đầu đã được nhận đăng tại hội nghị RIVF. RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future) - RIVF (Nghiên cứu, Đổi mới và Tầm nhìn cho Tương lai): đã trở thành sự kiện khoa học lớn dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Máy tính và Truyền thông trên thế giới từ năm 2003. Đây là một diễn đàn hàng đầu được thiết kế cho các nhà nghiên cứu và thực hành để khám phá những ý tưởng tiên tiến, thảo luận các vấn đề, chia sẻ kết quả nghiên cứu, xác định các vấn đề mới nổi và thiết lập sự hợp tác học thuật trong các lĩnh vực máy tính và truyền thông khác nhau. Kỷ yêu hội nghị được đánh chỉ mục bởi SCOPUS và ISI Web of Science. RIVF 2021 là lần thứ 15 hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam (http://fit.mta.edu.vn/rivf2021/)

 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin