Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên, học viên cao học đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021

Nhóm sinh viên, học viên cao học trường Đại học Công nghệ Thông tin đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021. Bài báo mang tên "An Empirical Study for Vietnamese Constituency Parsing wuth Pre-training".

Constituency Parsing là một bài toán khó và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ  tự nhiên. Nó được ứng dụng vào task khác như kiểm tra lỗi ngữ pháp, giai đoạn trung gian trong phân tích cảm xúc (semantic analysis) và có thể được sử dụng trong bài toán hỏi đáp (QA). 

Không như tiếng Anh, tiếng Pháp,.. constituency parsing cho tiếng Việt vẫn chưa đạt state-of-the-art. Vài lý do có thể liệt kê đó là sự nhập nhằng trong ngữ  pháp và bộ dữ liệu không đủ và đạt yêu cầu cho bài toán này.

Sinh viên thực hiện bài báo gồm: 

Trần Tuấn Vĩ - 18520245

Phạm Xuân Thiên - 18520158

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

Xin được chúc mừng thầy trò UIT đã đạt được kết quả tốt sau thời gian dài nỗ lực.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin