Skip to content

CHÚC MỪNG SINH VIÊN KHOA KH&KTTT VỚI BÀI BÁO KHOA HỌC TẠI SEMEVAL-2021, ACL-IJCNLP 2021

️Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với Bài báo Khoa học được chấp nhận tại SemEval-2021, ACL-IJCNLP 2021.

SemEval là một chuỗi các hội thảo nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) quốc tế với nhiệm vụ nâng cao chất lượng các phương pháp trong phân tích ngữ nghĩa, giúp tạo ra các tập dữ liệu được gán nhãn với chất lượng cao nhằm phục vụ cho một số các vấn đề về ngữ nghĩa trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. SemEval-2021 sẽ được đồng tổ chức cùng Hội nghị ACL-IJCNLP 2021 vào tháng 8 này tại Bangkok, Thailand.

Bài báo khoa học "UIT-E10dot3 at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with Named Entity Recognition Approach And Question-Answering Approach" do nhóm sinh viên: Hoàng Gia Phú (Sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, năm 2) và Nguyễn Thành Luân (Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, năm 4) dưới sự hướng dẫn của giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Kiệt.

Một lần nữa, trường xin được chúc mừng những thành công mà nhóm sinh viên cũng như giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã đạt được.
Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.ISE/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin