Skip to content

Chuỗi video học tập - Đại số tuyến tính Tuần 3

Video Đại số tuyến tính tuần 3 với thời lượng 12 phút dưới đây có rất nhiều nội dung đã được chúng mình trình bày một cách chi tiết, dễ hiểu, chắc chắn sẽ giúp bạn củng cố và nắm chắc kiến thức đó!

Thời gian & nội dung video

    00:00 — 00:12: Intro

    00:12 — 00:24: Giới thiệu

    00:24 — 04:55: Hạng của ma trận

    04:55 — 06:30: Bài tập vận dụng Hạng của ma trận

    06:30 — 09:37: Ma trận khả nghịch

    09:37 — 12:16: Bài tập vận dụng Ma trận khả nghịch

    12:16 — 12:40: Outro

K16 chúng mình sắp sửa thi giữa kỳ rồi đó, thời gian này các bạn nên tập trung nghe giảng, đồng thời xem lại slide, record của giảng viên, các video của BHT cũng như cố gắng làm nhiều bài tập để củng cố và nắm chắc kiến thức, tự tin đạt điểm giữa kỳ thật cao nhé

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin