Skip to content

Chuỗi video học tập - Nhập môn lập trình tuần 3

Video Nhập môn lập trình - BT tuần 3 đã chính thức lên sóng rồi đây. Video tuần này của chúng mình sẽ bao gồm các kiến thức liên quan đến vòng lặp While, for; lệnh break và continue hứa hẹn sẽ đánh bay nỗi sợ mất gốc của mọi người luôn nè. 

Chỉ với 12 phút hơn nhưng lại đầy ắp kiến thức bổ ích như thế này, chần chờ gì mà không xem ngay!

Thời gian và nội dung video:

00:00 - 00:10 : Intro

00:10 - 00:30 : Giới thiệu 

00:30 - 01:40 : Lý thuyết về while, for

01:47 - 04:33 : Ví dụ vận dụng while, for (nhập n, in ra từ 1 đến n)

04:40 - 06:24 : Lệnh break và ví dụ vận dụng

07:00 - 08:51 : Continue

09:10 - 10:34 : Bài tập 1

10:35 - 12:04 : Bài tập 2

12:04 - 12:20 : Outro

Học ngay với chúng mình và nhớ chăm chỉ theo dõi đầy đủ chuỗi video học tập của Ban để đạt được kết quả học tập tốt nhất bạn nhé!

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin