Skip to content

Chương trình Cử nhân Hệ thống Thông tin được công nhận đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN)

Vào tháng 11/2016, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã đón Đoàn chuyên gia của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network: AUN) đến đánh giá cấp chương trình đào tạo đối với ngành Hệ thống Thông tin theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Sau quá trình đánh giá và công bố kết quả, AUN đã chính thức cấp giấy chứng nhận công nhận ngành Hệ thống Thông tin đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Kết quả này là sự khẳng định quan trọng về chất lượng đào tạo, mở ra cơ hội cho việc mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo, công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM với các trường đại học có uy tín trong khu vực ASEAN.