Skip to content

Chương trình UIT Green lần 1 năm 2020

Chương trình UIT Green 2020 được tổ chức nhằm mang lại những cảnh quan xanh tại UIT do chính sinh viên UIT thực hiện để tăng cường tinh thần bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần tình nguyện xung kích của sinh viên Trường. 

Trong học kì này, UIT Green 2020 sẽ tổ chức xuyên suốt với những hạng mục xanh mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho UIT. 

Ngày 03/10/2020 chương trình diễn ra lần đầu tiên với sự tham gia của 50 bạn tình nguyện viên kết hợp với Ban quản lý cơ sở, đã hoàn thành tuyến đường dài hơn 500m, trồng hơn 100 cây xanh chào đón tân sinh viên khóa 2020. 

Một số hình ảnh của chương trình: