Skip to content

CS Open Day - Ngày hội khoa học dành cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về hoạt động nghiên cứu khoa học, khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức ngày hội CS Open Day. Ngày hội tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm được giảng viên hướng dẫn và cộng sự phù hợp để thực hiện Khóa luận và các đề tài nghiên cứu khoa học. 

Ngày hội được diễn ra từ 14g45 đến 16g00 ngày 12/11/2020 tại tầng 5, tòa E.

Link đăng ký:   https://bit.ly/3n6q9fq

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ thông tin