Skip to content

Đại hội Chi bộ 5 (Chi bộ sinh viên) lần thứ I (Nhiệm kỳ 2011-2013)

111121 Dai hoi CB 5Căn cứ vào quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 07-07-2011 của Đảng Ủy Trường ĐH CNTT về việc thành lập chi bộ 5 (chi bộ sinh viên) từ chi bộ 4 với các đảng viên là sinh viên và BTV Đoàn Trường.
14h00 chiều ngày 14/11/2011, tại phòng 209 đã diễn ra Đại hội Chi bộ 5 lần thứ 1 nhiệm kỳ 2011 – 2013. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Nhơn – Phó Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Bùi Văn Thành - khách mời đại diện chi bộ 4 cùng với 09 đảng viên của Chi bộ, cũng đại diện của các sinh viên là đối tượng Đảng.
Đại hội đảng viên Chi bộ 5 lần thứ I nhiệm kỳ 2011 - 2013 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua tổng kết giai đoạn lâm thời; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2011 – 2013... Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ nhà Trường và các ý kiến đóng góp bổ sung báo cáo cho tổng kết giai đoạn lâm thời và phương hướng nhiệm kỳ mới. Đặc biệt trong Nghị quyết Đại hội đã xác định mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ 2011-2013, cụ thể:
- Kết nạp 20 đảng viên mới
- Không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ
- Đối với SV là Đảng viên: Điểm học tập không thấp hơn năm trước 0.3 và điểm RL>=80. Với Đảng viên không phải là sinh viên phải đạt lao động tiên tiến trở lên.
-Phấn đấu danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh
Đại hội cũng đã tiến hành bầu cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2011-2013. Kết quả bầu cử như sau:
1. Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – bí thư Đoàn Trường
2. Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Đức Thịnh – UV BTV Đoàn Trường – Sinh viên lớp MMT02