Skip to content

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC IOT

Chuỗi hoạt động IoT training dưới dạng hình thức khóa học ngắn do khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Lớp học với mục tiêu tạo môi trường học thuật, củng cố và phát huy kiến thức, kỹ năng lập trình, làm việc nhóm, đặc biệt là tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Xuyên suốt khóa học, sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ IoT hiện đại, thông qua quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, kết thúc chuỗi hoạt động, sinh viên có thể tự tin hiện thực được sản phẩm do bản thân tìm hiểu và sáng tạo nên.

IOT gồm 2 lớp, mỗi lớp 10 buổi, mỗi lớp tối đa 30 sinh viên.

  •  Beginner - Chiều thứ hai: 13:30 - 16:30, bắt đầu từ 29/3/2021
  • Advanced - Sáng thứ năm: 8:00 - 11:00, bắt đầu từ 1/4/2021

Lớp IOT sẽ học tại phòng E3.1, trường ĐH CNTT.

Lưu ý: Khóa học hoàn toàn miễn phí. Để học lớp Advance bạn cần học qua lớp Beginner và sẽ có một bài test vào buổi đầu tiên

Link đăng ký: https://forms.gle/QVZKe1PZ5T3qPLeP6

Thời gian đăng ký cho cả 2 lớp đến 20h Chủ Nhật ( 28-03-2021 )

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin