Skip to content

Đánh giá AUN-QA ngành An toàn Thông tin

AUN (ASEAN University Network) được thành lập vào năm 1995, là tổ chức bảo đảm chất lượng của mạng lưới các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh. 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM vinh dự đón tiếp Đoàn chuyên gia AUN đánh giá 2 chương trình đào tạo trong khuôn khổ chương trình AUN-QA lần thứ 287 được tổ chức với hình thức trực tuyến. Trong đó, ngành An toàn thông tin thuộc Khoa Mạng máy tính và Truyền thông vinh hạnh là ngành được đánh giá AUN-QA lần này.

Chương trình đánh giá sẽ được diễn ra từ ngày 08-12/08/2022. Đây là một sự kiện rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành An toàn thông tin của Khoa nói riêng và Trường Đại học Công nghệ Thông - ĐHQG-HCM nói chung.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid0jKvnescDCBdEkfq8X7cGSJJ5PvyFspZ26JHGt3614n1DXpJFkDPKCR6EJmYfrXzXl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin