Skip to content

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đề cử danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022, cụ thể như sau:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

2

PGS.TS. Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

3

PGS.TS. Trần Minh Triết

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

4

PGS.TS. Lê Hoàng Thái

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

5

PGS.TS. Vũ Đức Lung

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

6

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

7

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

Trưởng khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

8

PGS.TS. Lê Trung Quân

Trưởng khoa Mạng Máy tính và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

9

PGS.TS. Lê Đình Duy

Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Danh sách này có 09 thành viên./.