Skip to content

Gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứ khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021

Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia, khoa Mạng Máy tính và Truyền thông vừa thông tin đến sinh viên về việc gia hạn thời gian đăng ký trong đợt 1 - năm 2020

Theo thông báo này hạn chót đăng ký đề tài nghiên cứu vào ngày 15/04/2021. Sinh viên đăng ký online qua link: https://bit.ly/2ImBA2K.

Mỗi đề tài nghiên cứu sẽ được cấp kinh phí thực hiện 6.000.000 đồng / đề tài trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó các đề tài nghiên cứu không đủ điều kiện thực hiện cấp trường, khoa Mạng Máy tính và Truyền thông sẽ hỗ trợ kinh phí để sinh viên thực hiện ở cấp khoa. Ngoài ra khoa còn khuyến khích các sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án chuyên ngành có kết quả tốt đăng ký tham gia.

Mọi thắc măc về quy trình, cách thức thực hiện, thiết bị,... có thể liên hệ thầy Nguyễn Khánh Thuật ( ) và thầy Văn Thiên Luân ( ).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.nc/\

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin