Skip to content

Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành được giao trọng trách ở Hiệp hội IEEE

nguyen-ngoc-thanhGiáo sư Nguyễn Ngọc Thành (Giáo sư Đại học Bách khoa Wroclaw – Ba Lan và Giáo sư truờng ĐH CNTT) vừa được đề bạt làm Phó Tổng biên tập cho tạp chí khoa học ngành Khoa học Máy tính:
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics (part A)

Đây là tạp chí quốc tế với chỉ số SCI, SCI-E rất lâu đời (xuất bản từ năm 1963) và thuộc loại hàng đầu trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. Trong báo cáo về chỉ số trích dẫn JCR 2010 của Thomson Reuters tạp chí được xếp hạng Q1 (tức là một trong 25 tạp chí có chỉ số trích dẫn Impac Factor cao nhất của lĩnh vực).

Ngoài ra từ năm 2011 Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành còn là Chủ tịch của Hội đồng kỹ thuật về Trí tuệ Tính toán nhóm (Technical Committee on Computational Collective Intelligence) của Hiệp hội IEEE SMC.

Hiệp hội IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) có trụ sở tại USA là một hiệp hội khoa học quốc tế với 375.000 thành viên là các nhà khoa học và kỹ sư từ 160 nước trên thế giới. Hoạt động chính của Hiệp hội bao gồm các việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và xuất bản trên 150 tạp chí khoa học quốc tế trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Điện, Điện tử, Vô tuyến điện tử.