Skip to content

Giới thiệu giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin trân trọng giới thiệu đội ngũ giảng viên của khoa. 

 • TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • CN. Nguyễn Thị Thu Hoài - Thư ký khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân - Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • TS. Đỗ Trọng Hợp - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • TS. Nguyễn Tấn Cầm - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • Ths. Võ Ngọc Tân - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • ThS. Nguyễn Thị Anh Thư - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • ThS. Tạ Thu Thủy - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • ThS. Võ Tấn Khoa - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • CN. Lưu Thanh Sơn - Trợ giảng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin


 

 • CN. Tô Quốc Huy - Trợ giảng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • CN. Nguyễn Thành Luân - Trợ giảng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • CN. Phạm Nhật Duy - Trợ giảng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

 • ThS. Phạm Thế Sơn - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, cố vấn học tập CNTT2021

 • ThS. Trần Phan Quốc Bảo - Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, cố vấn học tập KHDL2021

 • CN. Huỳnh Văn Tín - Trợ giảng khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, cố vấn học tập CNCL2021

Quý thầy cô là những người đứng sau những thành công của khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin. Đồng thời, quý thầy cô cũng là người đồng hành, giúp đỡ sinh viên trong suốt năm tháng học tập và trưởng thành của sinh viên dưới giảng đường đại học UIT.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.ISE

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin