Skip to content

Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ Thông tin tổ chức phiên họp lần thứ 2

Ngày 20/6/2020, Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã tổ chức phiên họp lần thứ hai. Đây là phiên họp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hội đồng trường theo yêu cầu của ĐHQG-HCM, đồng thời thảo luận và quyết nghị các vấn đề lớn của Nhà trường trong thời gian tới. PGS.TS. Vũ Hải Quân - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

PGS.TS Vũ Hải Quân – Chủ tịch Hội đồng trường khai mạc phiên họp lần 2

PGS.TS Vũ Hải Quân – Chủ tịch Hội đồng trường khai mạc phiên họp lần 2

Tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng đã báo cáo dự thảo đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang – Phó Hiệu trưởng đã trình bày về dự thảo khung chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Doanh nghiệp; Ths Mai Văn Cường – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã trình bày tổng kết kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2021-2025; TS. Phạm Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng đã trình bày dự thảo đề án thành lập công ty TNHH MTV giải pháp an ninh mạng sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh trình bày đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường

PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh trình bày đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường

Các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện hơn các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của Nhà trường. Trọng tâm của các góp ý đều nhấn mạnh Trường ĐH Công nghệ Thông tin cần đổi mới cơ chế hoạt động để đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như cần có mục tiêu, tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển, tiếp tục phát huy vai trò vị thế của trường đại học trọng điểm, đầu ngành, tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo.Sau khi thảo luận kĩ càng, Hội đồng trường đã tiến hành lấy biểu quyết và nhất trí thông qua các đề án và kế hoạch của Nhà trường.

Một số hình ảnh:

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang trình bày về dự thảo khung chương trình hợp tác giữa Trường và Doanh nghiệp

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang trình bày về dự thảo khung chương trình hợp tác giữa Trường và Doanh nghiệp

TS. Phạm Văn Hậu trình bày dự thảo đề án thành lập công ty TNHH MTV giải pháp an ninh mạng sáng tạo

TS. Phạm Văn Hậu trình bày dự thảo đề án thành lập công ty TNHH MTV giải pháp an ninh mạng sáng tạo

Thành viên Hội đồng trường góp ý các dự thảo đề án và kế hoạch

Thành viên Hội đồng trường góp ý các dự thảo đề án và kế hoạch

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tin: V.E