Skip to content

Hội nghị Công tác sinh viên Năm học 2019-2020

Ngày 05/11/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên năm học 2019-2020 (Hội nghị). Hội nghị được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá hoạt động Công tác sinh viên trong năm học 2018-2019 và đề ra các giải pháp trong năm học 2019-2020. Hội nghị là diễn đàn để các đơn vị, Cố vấn học tập cập nhật nội dung, quy trình làm việc liên quan đến công tác sinh viên của Trường để hỗ trợ sinh viên.

Hội nghị Công tác sinh viên Năm học 2019-2020

Hội nghị có sự tham dự của TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang – Phó Hiệu trưởng; các đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa; cán bộ phụ trách Công tác sinh viên của Khoa, Cố vấn học tập.

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày những thay đổi và các hoạt động nổi bật trong năm học 2018-2019: Học bổng của doanh nghiệp tài trợ sinh viên, hoạt động của sinh viên được dàn trải suốt năm học, công tác đánh giá điểm rèn luyện, công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn.

Hội nghị kết thúc bằng buổi nói chuyện chuyên đề của Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Tính về việc “Phát hiện và hướng dẫn xử lý những vấn đề liên quan đến trầm cảm trong đời sống sinh viên.” Theo TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang: “các buổi tư vấn tâm lý tại Trường của chuyên gia đã giúp sinh viên của Trường vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.” Các buổi tư vấn tâm lý tại Trường là phương thức để Trường ĐH CNTT có thể chia sẻ khó khăn và song hành với cuộc sống của sinh viên nhằm giúp sinh viên có động lực để tiếp tục việc học tập của các bạn.

Tin: Dương Kim Thùy Linh

Ảnh: Nguyễn Minh Nghĩa