Skip to content

Hội nghị Đảng viên và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, tại hội trường E, Đảng bộ Trường ĐH CNTT tổ chức Hội nghị Đảng viên và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là dịp để đảng viên góp ý xây dựng Đảng, nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình.

 

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM, đồng chí Dương Thị Kim Anh- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM, đồng chí Nguyễn Hoàng Tú Anh - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH CNTT, đồng chí Dương Anh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Đảng Trường ĐH CNTT.

 

Tại hội nghị lần này đã thông qua 02 báo cáo: báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tú Anh - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH CNTT báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

Về phần báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra trong năm 2016 cơ bản đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế về đội ngũ, cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và đào tạo sau đại học.

 

Về phần báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn xác định việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác. Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên. Mỗi cá nhân đều tự đăng ký, phấn đấu làm theo gương Bác trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên và trong thái độ ứng xử của cán bộ, công chức với sinh viên.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM đánh giá cao những kết qủa mà đảng bộ Trường ĐH CNTT đạt được trong thời gian qua, góp phần vào những thành công chung của Đại học Quốc gia. Trong giời gian tới, đảng bộ cần tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt, bám sát quy chế và chương trình làm việc, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên có chuyên môn giỏi về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

 

Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng bộ cần gắn học tập và làm theo gương Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".  Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các phòng, ban, trung tâm; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức của nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan; quan tâm, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức, sinh viên trong đơn vị; nói đi đôi với làm.

 

Tại hội nghị lần này Đảng bộ đã trao giấy khen cho 01 tập thể đạt thành tích Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 13 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015; khen thưởng 07 tập thể, 15 cá nhân điển hình trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Công Mậu trao giấy khen các tập thể, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

 

PGS.TS Dương Anh Đức trao giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Tin & ảnh: Đức Lộc