Skip to content

Hội nghị Sinh viên Năm học 2019 - 2020

Hội nghị Sinh viên năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đây là hoạt động được Ban Giám hiệu Trường thông qua sau mỗi năm học nhằm mục tiêu kết nối sinh viên, lãnh đạo Nhà trường và các thầy cô. Với mục tiêu hướng đến việc tạo dựng sự hài lòng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy học tập của các bên, Hội nghị Sinh viên được xem là diễn đàn trao đổi về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động học tập, giảng dạy và vấn đề cơ sở vật chất.

Thông tin về Chương trình Hội nghị Sinh viên cụ thể theo thư mời sau: